Obsah

NOVINKY:

netěší mě to, ale musím Vás touto cestou informovat o nutnosti přijmout novou obecní vyhlášku o odpadech a zavést s ní spojenou povinnost vybírat místní poplatek za obecní systém odpadového hospodaření. Tato povinnost vyplývá z novely Zákona o odpadech. Všechny místní samosprávy musí od 1. 1. 2022 přijmout nové obecní vyhlášky a začít vybírat od obyvatel tento místní poplatek. V případě obce Líský jsme zvolili roční poplatek 800 Kč na trvale přihlášeného obyvatele, který je v případě dětí do 18 let ponížen na 400 Kč a pro lidi nad 65 let na částku 600 Kč. Majitelé nemovitostí bez trvale hlášeného obyvatele pak zaplatí 800 Kč ročně za každou nemovitost.

Zjednodušeně to znamená, že každý má nárok na to, aby mu obec po zaplacení tohoto poplatku (ten je povinný) umožnila odkládat jím vyprodukovaný odpad v rámci obce. Dál budeme rádi za důsledné třídění, jehož možnosti ještě posílíme. U směsného odpadu (a chápu, že to zní nelogicky) budou dál platit celoroční i jednorázové známky na popelnice, jen už si je nebudete kupovat, ale dostanete je v úředních hodinách na OU Líský. Popeláři nadále budou vyvážet jen popelnice opatřené těmito známkami!!! Poplatek se platí buď převodem na účet obce 388134389/0800 (do poznámky (zprávy pro příjemce) je nutné uvést jméno a číslo popisné plátce tohoto poplatku) nebo v hotovosti na OÚ.

Doufám, že je to jen krátkodobé přechodné opatření na jeden, maximálně dva roky. V průběhu příštího roku se budeme snažit připravit vyhlášku novou, očipovat všechny popelnice v Líském a následně přejít na systém platby za reálně vyprodukované množství odpadu v kg nebo litrech, což bude pravděpodobně spravedlivější a ti, co více třídí, by měli platit méně. Vše je ale třeba domyslet, a to i ve spolupráci v Vámi. Doufám, že k tomu budeme mít příležitost v průběhu příštího roku.

Omlouvám se za toto zjednodušené a aktuálně jediné možné řešení, které byla obec nucena přijmout. Děkuji za pochopení a respektování nově vzniklé povinnosti platit tento poplatek.

Detailní informace naleznete v níže umístěných dokumentech „Obecně závazná vyhláška obce Líský 1/2021…“  a  „Obecně závazná vyhláška obce Líský 2/2021…“

 

Váš Starosta