Obsah

Důležité události v obci a okolí v roce 2023

4. března         Pozdeňské Šibřinky

14. - 16. dubna  Velkooběmový odpad

15. dubna          Nebezpečný odpad 10:00 - 11:00 hodin

22. dubna          Jarní brigáda - 9:00 hodin

30. dubna          Pálení čarodějnic - 19:00 hodin

13. května         Pozdeňské máje

27. května         Líské máje 15:30 hodin

3 - 4. června      Třebízská pouť

24. června         Dětský den

6. července       Bílichovské slavnosti

2. září               Strašidelná Slánčice

8. - 9. září         Kino Pozdeň otevřeno

30. září             Podzimní brigáda 14:00 hodin

30. září             Veřejná schůze 18:00 hodin

23. říjen            Pěkná hodinka

2. prosince        Rozsvícení vánočního stromu 17:00 hodin

5. prosince        Chodí Mikuláš