Obsah

Současnost obce

 

  • Studánka Královka s kapličkou v březovém hájku na návrší několik set metrů severně od vesnice. Ke studánce se váže pověst o královně Elišce Přemyslovně,  ukrývající zde na útěku před svým manželem klíče od korunovačních klenotů; literárně ji zpracoval Václav Beneš Třebízský ve své povídce Královka.

 

  • Rozhledna stojící na plochém návrší nad obcí.

 

  • Kaplička nacháyející se ve středu obce naproti obecnimu úřadu