Navigace

Obsah

Vážení přátelé,

 

nařízením vlády republiky Československé, dne 9.června 1921, vešla v platnost

povinnost každé každé obce pořídit tzv. pamětní knihu obecní.

Usnesením zastupitelstva v květnu roku 1922 byl zvolen členem letopisecké komise a

zároveň i prvním kronikářem pan Antonín Adlt z Líského, č.p. 46.

První svazek obecní kroniky, popisuje období od roku 1914 do r. 1984.

Druhý svazek pokrývá období od r. 1985 do dnes (kniha ještě nedopsána).

 

Zdigitalizovaný první svazek, částečně ohořelý, který byl zachráněn před požárem staré 

hospody, vám teď předkládáme k nahlédnutí.

Přejeme příjemný zážitek při procházce posledními sto léty historie obce Líský...

 

    již brzy...